• Shporta e Blerjeve është bosh!

Kjo eshte biografia e Aishes, nënës së besimtarëve, Allahu qoftë i kënaqur me të, në formën e një programi edukativ praktik për vajzat e reja, hap pas hapi, nga lindja deri në vdekjen e saj. Autori e shkroi këtë libër me synim që vajzat ta marrin atë si shëmbëlltyrë. Libri i prezanton botës fotografinë e mrekullueshme të Islamit, në të cilën gruaja ka një vend të veçantë. 

Ky libër nuk është për çdo lexuese, por vetëm për atë që dëshiron të përparojë. Me qëllim që përfitimi nga biografia e Aishes, Allahu qoftë i kënaqur me të, të jetë edhe më i lehtë, autori e përshkroi jetën e saj në mënyrë kronologjike deri në detaje dhe në çdo fazë të jetës së saj. Shpjegimi i personalitetit të saj ka përfshirë në mënyrë mbresëlënëse edhe diturinë, fetvatë, adhurimin dhe moralin e saj. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good