• Shporta e Blerjeve është bosh!

Libër pa paragjykime, pa miskoncente, pa përfitime – i drejtë dhe i qartë. Me anë të pyetjeve dhe problemeve nga jeta reale, njëri nga juristët më të mirë të Sheriatit në këto vende, Dr; Shukrija Ramiqi, duke respektuar parimin gjeneral të Islamit; ‘‘Lehtësoni e mos vështersoni!“, na i prezentonë dispozitat islame në lidhje me gruan – dispozita të cilat shumë shpesh janë lënë pas dore, pastaj janë shtremmbëruar dhe si të tilla janë kritikuar.

Kështu të shtrembëruara janë zëvendsuar me alternativa të rreme, pasojat katastrofale të të cilave manifestohen edhe përmes pyetjeve në këtë libër, arsyet e të cilave kurrë as që do të lajmëronin se dispozitat islame janë ndjekur siç duhet.

Për të drejtat, detyrat, veçantitë, nderimet dhe dekoratat e gruas, me një stil ekzakt dhe qasje të paanshme, ky libër ofron përgjigje për një numër të madh problemesh të vajzave dhe grave moderne.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good