• Shporta e Blerjeve është bosh!

Recent Blog
Recent Comments
Our Blogs
Fali Pesë Namazet Që Të Jesh i Lumtur

 AJET KURANORAllahu i Madhërishëm thotë: “Në qoftë se do të kryeni namazin,do të jepni zek..

Më shumë...
Jepja Besën Allahut Se Do TA Falësh Rregullisht Namazin

AJET KURANORAllahu i Madhërishëm thotë:“I shpëtuar është ai që pastrohet, qëe përmend emrin e Zotit..

Më shumë...
Namazi Është Shkak Për tejkalimin e Vështirësive

AJET KURANORAllahu i Madhërishëm thotë:“ O besimtarë! Kërkoni ndihmë përveten nëpërmjet durimit dh..

Më shumë...
Merr Avdes, Shko në Xhami dhe Falu duke Qenë i Përulur

AJET KURANOR Allahu i Madhërishëm thotë:   “O besimtarë! Përkuluni dhe pëuluni..

Më shumë...
Çdo të Premte Pastrohu, Vishu Bukur dhe Fale Xhumanë

AJET KURANORAllahu i Madhërishëm thotë: “ O besimtarë, kur të thirreni për(tëfalur) namazin (e..

Më shumë...
Fale Namazin, që Allahu të t'i Shlyejë Gjynahet Përmes Tij

AJET KURANORAllahu i Madhërishëm thotë: “Fale namazin në mëngjes embrëmje dhe në një kohë të n..

Më shumë...
Fale Gjithnjë me Xhemat Namazin e Sabahut dhe Ate të Jacisë

AJET KURANORAllahu i Madhërishëm thotë: “Miqtë dhe mbrojtësit tuaj janëVetëm Allahu, i Dërguar..

Më shumë...
Nëse e Dëshiron Ndihmën e Allahut, Fale Namazin

AJET KURANORAllahu i Madhërishëm thotë: “Kërkoni ndihmën e Allahut me durim e me namaz! Kjo ës..

Më shumë...
Fale namazin e sabahut, që ta shohësh Zotin në jetën e amshuar

AJET KURANORAllahu i Madhërishëm thotë:“Andaj, duroje atë që thonë ata,madhëroje Zotin tend e falen..

Më shumë...
Kurrsesi Mos e Humb Namazin e Ikindisë

AJET KURANORAllahu i Madhërishëm thotë:“Faleni rregullisht namazin, sidomosatë të mesmin dhe qëndro..

Më shumë...
Mos lejo që pasuria dhe familja të të largojnë nga Namazi

AJET KURANOR Allahu i Madhërishëm thotë: “O besimtarë, mos lejoni që pasuriaDhe fëmijet t..

Më shumë...
Asnjëherë mos e lër Namazin e Xhumasë

AJET KURANOR Allahu i Madhërishëm thotë:“Ata që u përmbahen thënieve tëLibrit dhe që e kryejnë ..

Më shumë...
Si mendon të të shlyhen mëkatet pa u falur?

AJET KURANOR Allahu i Madhërishëm thotë:“Dhe fale namazin! Vërtet që namazitë ruan nga shturja d..

Më shumë...
Përgatitu për Ditën kur do të japësh llogari

AJET KURANORAllahu i Madhërishëm thotë: “Thuaj: “Udhëzimi i Allahut ështvetmi udhëzimi i drejtë..

Më shumë...
Bëhu prej atyre që e falin Sabahun

AJET KURANOR Allahu i Madhërishëm thotë: "Kryeje namazin prej kthimit të Diellit(nga gjysma..

Më shumë...
Fale namazin, që ta fitosh Xhenetin

AJET KURANOR Allahu i Madhërishëm thotë:               ..

Më shumë...

Showing 1 to 16 of 146 (10 Pages)