• Shporta e Blerjeve është bosh!

Fatkeqesia e botes islame sot eshte se ata e kane humbur rrugen e drejte, dhe se ata nuk e kane njohur Islamin, me te cilin arrihet Iumturia e dynjase dhe e ahiretit se bashku.

Dhe nese ne disa raste muslimanet jetojne ne percmim e te persekutuar nga kafirat dhe idhujtaret, edhe nese vriten dhe kryqezohen , pastaj vdesin, nuk ka dyshim se ata vdesin te  Iumtur, edhe nese ne dynja kane jetuar te percmuar dhe te persekutuar.

Pra, trajtimi dhe zgjidhja eshte: "Pra, ikni shpejt drejt Allahut!" Qe do to thote: Kuptoni ate qe ka thene Allahu dhe i Derguari i Allahut, dhe veproni me ate qe ka thene Allahu dhe i Derguari i Allahut 

(Paqja dhe besimi i Allahut qofshin mbi te') 


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good