• Shporta e Blerjeve është bosh!

Dijetari i nderuar, dr. Ahmed ibn Abdurrahman el Kadi vjen me njw libër tw ri, i cili i shtohet bibliotekës islame.

Ky libër trajton në mënyrë të përmbledhur çështjen e doktrinës islame, ndaj e ka emërtuar ''BESIMI I THJESHTESUAR (Bazuar në Kuranin fisnik dhe Sunetin e pastër profetik)".

Autori është përpjekur të përmendë çështjet kryesore të doktrinës, duke u munduar që të jetë sa më i përmbledhur dhe sa më i thjeshtë për lexuesin, duke u mbështetur kryesisht në dy burimet e pastra dhe të pakontestueshme: Kuranin fisnik dhe Sunetin e pastër, burime këto në të cilat ai që kapet, është i shpëtuar. Librat rreth doktrinës islame janë të shumtë dhe me qasje të ndryshme, megjithatë edhe ky libër ka karakteristikat e veta, të cilat shpresojmë se do të shërbejnë për zgjerimin dhe rrënjosjen e dijeve, sidomos në lidhje me doktrinën, gjë e cila është një nga çështjet më të rëndësishme dhe më të rrezikshme.

Shpresojmë që ky kontribut të jetë i vlefshëm dhe në shërbim të lexuesve shqipfolës dhe që Allahu ta shpërblejë autorin dhe ato që janë përpjekur për ta sjellë pranë lexuesve tanë.

Bledar Haxhiu

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good