• Shporta e Blerjeve është bosh!

Natyra i urren përtacitë e të gjitha formave. Ajo u jep jetë dhe vazhdimësi vetëm atyre elementeve që vihen në përdorim, kurse ato që nuk përdoren, i skarcon, i hedh tej. Lidheni njërin krah, këmbë ose cilëndo pjesë të trupit dhe mos e vini në përdorim për një kohë të caktuar. Do të shihni se kjo pjesë e trupit, që nuk kryen funksionin e vet, shumë shpejtë do të pësojë atrofi dhe do të mbetet si e pajetë.

Ndryshoje rregullën dhe jepini kësaj gjymtyre që kishit lidhur, dorës apo këmbës, më shumë punë sesa duhet, njësoj siç bën dora e një farkëtari në punishten e tij me çekan në dorë gjatë gjithë ditës, dhe ju do të shihni që ajo pjesë a gjymtyrë, në rastin tonë dora, do të bëhet e fortë, do të zhvillohet. Fuqia rritet nga dijet, njohuritë e organizuara, por mendja dhe truri juaj rriten nga vënia në punë e tyre. Njeriu mund të bëhet enciklopedi shëtitëse e dijes dhe e njohurive pa zotëruar apo pasur ndonjë forcë apo pushtet të vlefshëm.

Këto dije e njohuri bëhen fuqi vetëm nëse organizohen, klasifikohen dhe vihen në zbatim.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good