• Shporta e Blerjeve është bosh!

Shpeshherë na ndodh që të ballafaqohemi me situata në të cilat mund të mos jemi në nivelet e duhura të elegancës dhe edukatës.
Na rastis të gjendemi në ndonjë situatë, jo fort të dëshirueshme, keqardhjen për të cilën fillojmë ta shprehim madje ende pa u larguar mirë prej saj.
Kjo gjendje i faturohet një mori shkaqesh ndër të cilat do të përmendim nënvlerësimin e vlerës së bashkëbisedimit në përgjithësi, vobektësinë dhe mungesën e mënyrave të nevojshme të mendimit për të realizuar bashkëbisedime të suksesshme, si dhe varfërine vokabulare dhe paaftësine për të artikuluar idetë dhe mendimet.


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good