• Shporta e Blerjeve është bosh!

Zoti e ka krijuar njeriun të lirë në zgjedhje, në mënyrë që ai të jetë i aftë për gjallërimin e jetës në tokë.
Kështu, njeriut i takon të vendosë vetë për veten e tij, dhe ta ndihmojë veten, duke bërë zgjedhjet më të mira për jetën e tij.
Kush thoteë që "unë nuk mund të marr dot një vendim", ky veprim në vetvete është një vendim "për të mos marrë vendim".

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good