• Shporta e Blerjeve është bosh!

Shejh Ikrima Sabri, Imami dhe Hatibi i Xhamise Aksa, u lind më 15 nëntor 1938.
Rrjedh nga një familje e njohur për fenë dhe diturinë.
I ka pesë fëmijë, tre djem dhe dy vajza.
Mësimet e para i mori në Medresenë Salahije në Nablus, e pastaj vazhdoi studimet e larta në Universitetin e Bagdatit, nga ku u diplomua shkëlqyeshëm në vitin 1963, në degën Sheriat Islam dhe Gjuhë Arabe.
Në vitin 1989 fitoi gradën Magjistër në Universitetin Nexhah në Nablus, kurse në vitin 2001 arriti gradën e Doktoraturës në Universitetin e Ez'herit, në fakultetin e Fikhut Islam.
Fillimet e përvojës së tij në punë Shejh Ikrima i pati në Medresenë fetare të Aksasë (Instituti i Shkencave Islame dikur).
Pas Luftës së Qershorit të vitit 1967, Shejh Ikrima u bë drejtor i të njëjtës Medrese, e cila u pushtua nga sionistët, çka bëri të detyrueshëm transferimin e saj në Qytezën e vjetër dhe më pas brenda Xhamisë Aksa, në portën e Esbatëve.
Shejh Ikrima Sabri mori disa pozicione të rëndësishme në Xhaminë Aksa, prej tyre: Drejtor i Ligjëratave dhe orientimeve në Bregun përëndimor, Drejtor i Fakultetit të Shkencave Islame, Mufti i përgjithshëm i Kudsit dhe gjithë Palestinës.
Shejh Ikrima ka kontribute të vyera në shumë aktivitete publike dhe shoqërore.
është themelues i Këshillit të Dijetarëve të Palestinës në vitin 1992, Presidenti i Këshillit të Lartë të Fetvasë në Palestinë dhe Hatib i Xhamisë Aksa.
Po ashtu, anëtar i Kongresit Ndërkombëtar Islam me qëndër në Mekë, anëtar i Lidhjes Ndërkombëtare të Jurisprudencës Islame në Xhida, që është organ i Konferencës Islamike, anëtar themelues i Kompleksit të Jurisprudencës Islame në Amerikë.
Në vitin 1998 u zgjodh kryetar i Këshillit të Lartë Islam të Kudsit.
Shejh Ikrima Sabri ka shkruar disa vepra dhe punime shkencore.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good