• Shporta e Blerjeve është bosh!

Ky set përmban 10 libra:
-Shëmbëlltyra e përsosur e Muhamedit.
-Muhamedi me bashkëshortet.
-Muhamedi me shokët, fëmijët, nipërit dhe mbesat.
-Muhamedi me të afërmit, fqinjët dhe mysafirët.
-Muhamedi me sherbetorët, robëreshat, njerëzit me aftësi të kufizuara dhe me njerëzit e sprovuar.
-Muhamedi me të varfërit dhe të pasurit.
-Muhamedi me polimizuesit, njerzit me cilësi të veçanta, xhinet dhe kafshët.
-Muhamedi me muslimanët e rinj.
-Muhamedi me beduinët, hipokritët dhe mëkatarët.
-Muhamedi me gratë dhe njerzit e mirë.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good