• Shporta e Blerjeve është bosh!

Kontributet e shkëlqyera të Islamit në shkencë, art dhe kulturë, janë një trashëgimi e përjetshme dhe e cmuar, e cila duhet të ruhet historikisht për gjeneratat e ardhshme.
Arritjet e mëdha të dijetarëve muslimanë janë të rralla, nëse njihen në arsimin formal, dhe sot, identiteti, origjina dhe ndikimi i tyre mbeten ende të panjohura.
Ky koleksion punimesh synon t'u japë lexuesve një hyrje të shkurtër të historisë intelektale të muslimanëve dhe kontributet që dijetarët e shquar muslimanë kanë dhënë në fusha specifike të dijes, duke përfshirë shkencat themelore dhe të aplikuara fizike dhe biologjike, mjekësinë, teoritë dhe praktikat ligjore e politike, koncepte, modele dhe institucione ekonomike e financiare.
Ruajtja e qytetërimit kërkon një mirëkuptim, ndarje dhe njohje më të mirë të trashëgimisë sonë të përbashkët njerëzore.
Duke pasur parasysh stereotipizmin negativ të sotëm dhe keqkuptimet e Islamit dhe muslimanëve, publikimi i këtyre dokumenteve mbi "Kontributet muslimane, në qytetërimin botëror", është jetik për të ndihmuar në riparimin e gabimit që po kryhet dhe rivendosjen e së vërtetës historike, e cila po shtrembërohet.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good