• Shporta e Blerjeve është bosh!

Pa dyshim që Allahu i Madhëruar e ruan të pastër fenë islame duke ruajtur dy burimet e saj: Kuranin dhe Sunetin.
Duke qenë se Suneti është shpjegues i Kuranit, dijetarët kanë shpenzuar shumë mund të vlefshëm për shpjegimin, mësimin dhe ruajtjen e tij.
Madje mund të themi se ky është plani i Allahut për ruajtjen e fesë së Tij, fanarit ndriçues të rrugës së drejtë për çdo vend e çdo kohë.
Komenti 40 haditheve të Imam Neveviut nga Sheh Ahmed El Feshmi dallohet nga komentet e tjerë të kwtij libri për thjeshtësinë e gjuhës së tij, qartësinë dhe frymen e besimit që e përshkon tërë librin, duke lene njw ndjesi bindjej dhe frymëzimi në shpirtrat e lexuesve të tij.
Prandaj i lutemi Allahut të Plotfuqishëm ta bekojë autorin e librit dhe të gjithë ata që ndihmuan në botimin e tij.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good