• Shporta e Blerjeve është bosh!

Besimi në melekët është një prej bazave të besimit dhe imani nuk plotësohet pa besuar në këtë bazë.
Melekët janë një prej botëve të fshehta, për besimin e të cilëve All-llahu i lavdëroi besimtarët, meqë ata vërtetuan lajmin e All-llahut dhe të Dërguarit të Tij rreth asaj bote.
Ndërlidhja e melekëve me ne, qoftë në formimin, krijimin apo vëzhgimin tonë, të jep të kuptosh rëndësinë dhe vlerën e njeriut, si dhe çrrënjosë idenë se njeriu është i përbuzur dhe i pavlerë, kuptimi i këtyre fakteve do të bën që ai të respekton vetën dhe nxiton me gjithë mundin e tij që ta realizoj rolin e madh të tij të cilin duhet ta kryejë.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good