• Shporta e Blerjeve është bosh!

Njoftim i përgjithshëm rreth librit "Akides së Vasitit"
A është akideja e Vasitit vepër e shejhulislam Ibn Tejmijes?
S'ka kurrfarë dyshimi se autori i veprës “Akideja e Vasitit" është shejhulislam Ibn Tejmije.
Argumentet për saktësinë e këtij pohimi janë të shumta, disa prej të cilave mund t'i theksojmë në vijim:
1) Vetë shejhulislam Ibn Tejmije ia ka atribuuar vetvetes autorësinë e veprës në fjalë, siç theksohet në “Mexhmu'ul fetava", njëherazi ky është argumenti më i fortë.
2) Shumë prej atyre që shkruan për bibliografinë e Ibn Tejmijes e kanë përmendur këtë vepër ndër veprat e tij.
3) Nuk ka ndodhur që ndokush prej njerëzve t'ia pohojë këtë vepër dikujt tjetër pos shejhulislam Ibn Tejmijes.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good