• Shporta e Blerjeve është bosh!

Libri i Urtësive është një libër që në vete ngërthen afro njëmijë fjali, këshilla, udhëzime dhe mendime të ndryshme të dijetarëve dhe thirrësve islam. Thëniet janë të mbi 60 dijetarëve dhe thirrësve dhe janë përzgjedhur me një kujdes të veçantë duke u munduar që të jenë të dashura dhe dobiprurësve për të gjithë. Ky libër është i renditur në mënyrë alfabetike sipas emrave të dijetarëve dhe të thirrësve.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good