• Shporta e Blerjeve është bosh!

Dhjetë personalitete të shquara. Përjetuan kohën e shpalljes dhe të të Dërguarit a.s. Ata janë sikurse yjet, cilindo që ta pasosh, me siguri do të udhëzohesh. Ata kanë qenë të sinqertë dhe të devotshëm, andaj edhe Allahu mbeti i kënaqur me ta, dhe ata mbetën të kënaqur me Allahun.

Të flasin ty në vetën e parë, si rrëfimtarë të përjetimeve të veta, prandaj paso shembullin e tyre dhe bëhu edhe ti sikurse këta, e mos u dëshpëro!

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good