• Shporta e Blerjeve është bosh!

Ky libër përbëhet nga 40 hadithe lidhur me moralin e biznesit dhe tregtisë, të përcjella nga i Dërguari Fisnik (a.s.) si dhe nga shpjegimet lidhur me to. Veç kësaj, në kuadër të shpjegimit janë dhënë edhe rreth njëqind e dhjetë hadithe që kanë lidhje drejtpërdrejt ose tërthorazi me temën. Siç dihet, prona dhe pasuria që i Madhi Zot e ka falur prej zotërimit të Tij, kryesisht fitohet përmes tregtisë. Tregti është shkëmbimi i një malli me një vlerë të caktuar me një vlerë monetare ose me një tjetër mall me vlerë. Si rezultat i këtij shkëmbimi arrihet fitimi i riskut. Kur’ani Fisnik i paralajmëron ata që fitimin tokësor e shohin si synim të vetëm, i dënon ata të cilët ndërkohë që përfitojnë nga çfarë u ka rënë për hise nga kjo botë kalimtare ose, thënë ndryshe, e shfrytëzojnë si “pushtet tokësor” kapitalin e tyre dhe e harrojnë Ditën e Llogarisë e jetën e amëshuar duke u përjashtuar nga të mirat përjetshme e duke merituar dënimin, shpall se në jeten e amëshuar nuk do të ketë pazarllëk dhe, nga ana tjetër, thekson se Zoti i ka blerë shpirtrat e pasurinë e atyre që përpiqen në rrugën e Ty kundrejt parajsës dhe i përgëzon ata për këtë tregti që kane bërë.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good