• Shporta e Blerjeve është bosh!

lmagjino nje QELLLIM per te cilin jane krijuar njerezit; nje qellim me te cilin 'Jane derguar te gjithe profetetet; nje qellim per realizimin e te cilit eshte premtuar Iumturia e perhershme, pa dhene llogari per te kaluaren e pa u denuar... Imagjino nje MEKAT qe nuk falet; nje mekat per te cilin jane kercenuar profetet se, nese e veprojne, u shkaterrohen veprat; nje mekat prej te cilit kerkonte mbrojtje babai i profeteve per veten dhe familjen e tij; nje mekat, per versionin e fshehte te te cilit Muhamedi tha se kishte frike per ne me shume se nga Dexhali (Antikrishti)... Imagjino nje KOHE ne te cilen njeriu gdhin besimtar dhe devijon para mbremjes; nje kohe qe nuk do te kaloje pa u adhuruar serish idhujt e injorances paraislame... Pastaj, eja dhe gjej se si e gjithe kjo konsiderohet demode, fillestare, e tejkaluar, e rrezikshme dhe ideologji e grupeve te caktuara... Shiko se si ata, qe keTO tema i Ilogarisin te njohura, hasin veshtiresi te dallojne se kush eshte prej tyre e kush jo; kush meriton te duhet e kush te urrehet... Verej me kujdes se si disa prej tyre i lusin te vdekurit, kerkojne prej tyre ndermjetesim, therin kurban per ta, betohen ne emer te tyre dhe kane frike prej tyre... Veshtro te tjere se si u drejtohen falltareve, horoskopit e filxhaneve te kafese per ta zbuluar te ardhmen; se si varin patkonj e 'sy te kalter' per t'u mbrojtur; se si kane frike kur macja e zeze ua nderpret rrugen... Per keto, por jo vetem, me shpresa te medha, ua sjellim para jush kete liber. Konsiderojeni kenaqe-si, privilegj, por edhe sfide. Lexojeni, mesojeni dhe praktikojeni! Jetoni si monoteist dhe vdisni te title!

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good