• Shporta e Blerjeve është bosh!

PROFETI JUNUS [ALEJFII SELAM] "Edhe Junusi ishte nje nga to Derguarit tane." [Es-Saffat: 139] Ne te frymezuam ty me shpallje sikurse e patem frymezuar Nuhun dhe Pejkamberet pas tij; e patem frymezuar Ibrahimin, Ismail-in, Is'hakun, Jakubin dhe pasardhesit e tij, Isa-in, Ejubin, Junusin, Harunin, Sulejmanin, e Davudit i patem dhene Zeburin." [En-Nisa: 16341 "(Shperbylem) Edhe Ismailin, Eljesane, Ju-nusin dhe Lutin. Te gjithe keta i vecuam mbi njerezit tjere." [El-En'am: 86] "Po Zoti i tij, e beri ate te zgjedhur prej te mireve." [El-Kalem: 501 I lindur ne Ninevah, Mosul', Junus bin Matta ishte njeri nga dy Pejgamberet i cili u emerua sipas nenes se tij, tjetri ishte Isa [alejhi selam].

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good