• Shporta e Blerjeve është bosh!

PARATHËNIA E PËRKTHYESIT 


Falenderimi i takon Allahut, Zotit të botërave, salavatet dhe selamet për të dërguarin e fundit Muhamedin të cilin Allahu e dërgoi mëshirë për botërat, familjen e tij, për sahabët e tij dhe për gjithë ata që pasojnë rrugën e tij me sinqeritet. Që në fillim dua të them se libri "El-Kebair" (Mëkatet e mëdha) i autorit të famshëm Imam Dhehebiut është përkthyer dhe i botuar edhe më pare, por i paplotë dhe i parecenzuar prej ndonjë personi kompetent. Arsyeja që më shtyri unë ta bëj përkthimin e këtij libri është rasti kur drejtori i shtëpisë botuese "NUN" Ramadan Ramadani më dorëzoi një përkthim të këtij libri për ta recenzuar e bashkë me të edhe librin El-Ke-bair (origjinalin) me recenzim (të origjinalit) të dijetarit Meshhur Selma-nit. Mirëpo, vërejta se përkthimi ishte nga gjuha boshnjake gjë që ndeshet me parimet e mija në këtë fushë. Kështu, përkthyesi kishte bërë lëshime të mëdha në çdo kapitull, të cilat nuk tolerohen (i ka bërë vet apo ka mundësi kishte bartur nga përkthimi i boshnjakishtes). Përveç kësaj edhe shtojca të cilën e ka libri (origjinali), përmbledhje e haditheve në të cilat janë për-mendur mëkatet, nuk ishte përkthyer. Me konsultimin e botuesit vendosëm që unë ta bëj përkthimin e plotë të librit. 


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good