• Shporta e Blerjeve është bosh!

Dashuria urrejtja ne Islam 

Tematika e ketij libri ka rendesi te jashtezakonshme jo vetem per shkak te permbajtjes se tij, por edhe per shkak te kohes ne te cilen paraqitet, duke qene se ne mes shkruarjes se tij dhe kohes ne te cilen jetojme ekziston nje lidhje e forte. 

Rendesia e tij, sipas permbajtjes, qendron ne faktin se ky liber shtjellon nje nder themelet e Islamit, "dashurine ndaj te mires dhe urrejtjen ndaj te keqes — el-velau vel-berau". 

Keto jane dy shenja te shprehjes se sinqerte te dashurise ndaj Allahut, te Derguarve te Tij dhe besimtareve ne pergjithesi. Urrejtja ndaj te keqes eshte shprehja e urrejtjes ndaj jo te vertetes dhe te atyre qe e pasojne. E ky eshte nje nga themelet baze te te besuarit. 

Shejh Abdurrezak Afifi 


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good