• Shporta e Blerjeve është bosh!

Falenderimi i takon Allahut. i  cili sipas madhesise, lartesise. gjithefuqise dhe i gjithe strehimi i Vet eshte Unik., i cili  i shkepute krahet e arsves pa ashpersine pushtetshmerise se Vet dhe i cili  deri te njohja e Vetes e  bene te mundshme vetem permes pamundesise per ta njohur  ate, i cili  gjuhet oratoreve i bene te pa mundura per ta shprehur falenderimin perpara Bukurise se Prezences se Tij, pervec vetem nese i falelenderohen ashtu sic e lavderon ai Veten dhe i perdorin emrat dhe Cilesite e tij  te cilat Al I ka numeruar. 

Bekimi i Allahut qofte mbi Muhamedin (s.a.v.s), krijesen më të mirë  mbi familjen dhe as'habët e tij.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good