• Shporta e Blerjeve është bosh!

Nuk ka dyshim se ndër çështjet më të rëndësishme që njeriu duhet ta dijë dhe te punojë me të është çështja e kaderit. Besimi i plotë në të është kusht i imanit, është bazë e forte e dinit Islam, pjesë e pandashme e tevhidit dhe njëshmërisë së Allahut xh.sh., është njohje e Zotit, mbështetje tek Ai.

Me njohjen e kaderit njeriu njeh urtësitë e shumta të Zotit të tij, njeh fuqinë dhe dijen e Tij të pafund, kupton që nuk ndodh diçka e që Zoti mos ta ketë ditur para se të ndodhte, madje para se të krijonte token dhe qiellin dhe gjithçka që ekziston. Falë besimit në kader, njeriut i qetësohet zemra, i lehtësohen vështërsitë, jeton i qetë dhe stabil. Kush i ka punët mire me çështen e kaderit, ai i ka punët mirë me Zotin e tij, ai i ka punët mire në këtë dynja dhe do ti ketë edhe në otën tjetër me emrin e Allahut kur do të dal para të madhit Zot xh.sh.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good