• Shporta e Blerjeve është bosh!

Falenderojmë Allahun xh.xh. që na e bëri të mundur ta kemi në dorë një libër kaq të vlefshëm të jurisprudencës islame. Ky libër ka gjetur një gamë të madhe lexuesish dhe nuk kishte se si te ndodhte ndryshe. Në të është përmbledhur dituria dhe njohja më e saktë e transmetuar nga pejgamberi a.s. rreth kapitujve të ibadetit si , pastërtia, namazi dhe llojet e tij, zekati dhe agjërimi. Ky libër është i domosdoshëm dhe në të njëjtën kohë i mjaftueshëm si për ata që janë fillestar, po ashtu edhe për ata që kërkojnë të thellohen në dijet islame. Ky libër është i mbështetur në librin e Ibn Tejjimijes“ Mexhmu-ul fetaua „ si dhe në“ Sherh el Umdeh „ të dijetarit të madh Ibn Dekik el Id. Lusim Allahun xh.xh. që të gjithë të përfitojnë nga kjo vepër madhështore dhe Allahu xh.xh. ti shpërblejë në mënyrën më të mirë autorët e saj.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good