• Shporta e Blerjeve është bosh!

Ky libër u shkrua për të nxjerr në pah nevojën urgjente e të pasurit durim dhe për të shpjeguar që lumturia e jonë në këtë jetë

dhe shpëtimi i jonë në botën tjetër varet nga durimi ynë. 

Ky libër është i mbushur me të mira dhe lexuesi do të përfitojë nga këshillimi dhe mësimet që dalin nga ky libër.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good