• Shporta e Blerjeve është bosh!

Lexues i nderuar, ky libër është i rrallë për nga lloji dhe autori, i cili është dijetar, muhadith, pasues i besimit të pastër sipas metodës se të parëve tanë të mirë. Lexuesve shqipfolës iu shtua edhe një shok i jetës, një libër me vlere të madhe, nevoja për të cilin ishte e madhe. Ky është një libër që qartëson shumë gjëra të turbullta dhe lexuesi do të gjejë në të përgjigje shumë adekuate për brengat e sotme ne këto kohë sprovash të shumta.

Ky libër trajton besimin e pastër që duhet të ketë një musliman i sinqertë, i cili shpreson ta takojë Allahun me veprat më të mira, trajton edukatën në qëndrimin ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij, edukatën e sjelljes me të tjerët, mënyrën e trajtimit të të devijuarve, mbrojtjen nga rreziqet e mundshme, kujdesin prej risive të futura ne fe dhe devijimeve të llojllojshme.

Ky libër është dëlirje drejt suksesit të pastër, është edukim i muslimanit në të gjitha aspektet ngase është përmbledhës, tregon bindjen, praktikimin dhe metodologjinë që duhet të ketë muslimani në jetën e tij. Ky libër, i komentuar nga shumë dijetarë si rezultat i asaj që ngërthen ne vetvete, është i shkurtër në format, por i gjerë ne kuptim.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good