• Shporta e Blerjeve është bosh!

Falenderimi i takon vetem Allahut, prej Tij ndihme dhe falje kerkojme dhe tek Ai kerkojme mbrojtje prej te keqes se shpirtrave tane dhe prej veprave tona te keqija. Ate te cilin Allahu e udhezon, askush nuk mund ta coje ne humbje, ndersa ate te cilin Ai e le ne humbje, nuk ka kush qe mund ta udhezoje. Deshmoj se nuk ka zot tjeter pervec Allahut nje, i Cili nuk ka rival, dhe deshmoj se Muhamedi eshte robi dhe i Derguari i Tij. "Rijadus-salihin min selami Sejjidil-murselin" (Kopshti i to devotshmeve nga 6alet e Prijesit te te gjithe te Derguarve) i imam Ebu Zekerijja Jahja Iben Sherefe Neveviut, Allahu e meshirofte, eshte njera prej veprave me te mira dhe me te dobishme rreth thenieve dhe haditheve te to Derguarit dhe njeheresh vepra me e plote dhe me e perhapur e haditheve, e cila per dallim nga veprat e tjera te ngjashme ne perdorim ka lamer' me te madhe. NE kete liber, ashtu sikurse ne ndonje tjeter te rralle, ne te njejten kohe parashtrohen dhe komentohen theniet ne te cilat flitet per hallallin dhe haramin, por edhe theniet ne te cilat flitet per vlerat e disa koheve dhe veprimeve te caktuara.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good