• Shporta e Blerjeve është bosh!

Parathenia e recensuesit 

Falenderimet dhe levdatat i takojne vetem Allahut te Lartesuar.

Ate e madherojme per dhuntite e Tij te shumta dhe te panumerta, qe me miresine dhe bujarine e Tij na i ka dhuruar, e ne vecanti kete Islam dhe kete besim,

i cili nese ngulitet ne zemer, nuk ka kush qe mund te largoje pervec Allahut, pronarit te zemrave. Salavatet dhe selamet ia  dergojme vules se Profeteve, zoterise se bijve te Ademit, Muhamedit, sall Allahu alejhi ue sellem, i cili u dergua meshire per mbare krijesat, familjes se tlj, shokeve dhe pasuesve te tij deri ne Diten e Gjykimit. Allahu i Lartesuar, pas nje periudhe te erret qe e kishte kapluar tere njerezimin, e dergoi Profetin e Tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, per t'i nxjerre njerezit nga erresira ne drite dhe per t'ua treguar rrugen e lumturise dhe shpetimit. 


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good