• Shporta e Blerjeve është bosh!

Hadithi i njohur si "Hadithi i Xhibrilit" është një prej haditheve më gjithëpërfshirës të Profetit (paqja qoftë mbi të). Ai prek pothuajse çdo çështje të Islamit. Kadi Ijadi ka theksuar se ky hadith përfshin dhe nxjerr në pah të gjitha aspektet e brendshme dhe veprimet e jashtme në adhurimin e Allahut. Ai prek çështjen që lidhen me veprimet e organeve të jashtme, sikundërse dhe ato të zemrës. Në të vërtetë ai ka thënë se ky hadith e përmbledh fenë në atë shkallë, sa nuk shfaqet thjesht gurthemeli, por edhe burimi nga marrin zanafillë të gjitha shkecat fetare.

Ky hadith gjithashtu njihet edhe si “Umus Suneh” (Themeli i Sunetit), njëlloj siç njihet Sureja Fatiha Umul-Kitab (Themeli i Librit): Ndërsa Sureja Fatiha përmbledh kuptimin e Kuranit, ky hadith përmbledh kuptimin e Sunetit.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good