• Shporta e Blerjeve është bosh!

Hyrja e botuesit Lavdia i qofte Allahut, Zotit te krijesave. Pershendetjet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgarnberin tone Muhamed, familjen e tij, shoket e tij, dhe mbi ata qe udhezohen me udhezimin e tij deri ne Diten e Kiametit. Me pas: 

Ky eshte komentimi i hadithit te Xhibrilit alejhis-selam te cilin e ka komentuar shejhu yne, prindi dhe dijetari i madh: 

Salih iben Feuzan iben Abdullah el Feuzan 

Allahu e falte ate, prinderit e tij dhe gjithe muslimanët

Ky komentim eshte here ne disa mesime qe shejhu i nderuar i ka mbajtur gjate shpjegimit te tij te librit "Dyzet hadithet e Neueuiut", ndersa une e kam vecuar shpjegimin ketu; per shkak te dobive akademike qe nxenesi i diturise ka nevoje per to. Ky hadith eshte madheshtor, saqe disa dijetare e kane quajtur "Nena e Sunetit ashtu si Kurani.


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good