• Shporta e Blerjeve është bosh!

Shejh Muhamed Nasirudin Albani, Allahu e meshirofte, ka thene: "Dua te them, se shkrimet qe i kam pare te shejhut dhe doktor Rabise,jane to dobishme, dhe nuk kujtoj qe kam pare ndonje gabim prej tij, as kam pare ndonje dalje nga menhexhi (metodologjia dhe rruga) qe ne bashkohemi me te, dhe ai bashkohet me ne." Gjithashtu ka thene: "Shkurtimisht them vertete bartesi i flamurit to xherhut dhe (kritikes dhe levdates) ne kete kohe, dhe me te drejte, ai eshte vellau yne, doktor Rabi. Kurse ata te cilet i kunderpergjigjen, dituria kurresesi nuk eshte me ta, ndersa dituria eshte me te (shejh Rabine)." Shejh AbdulAziz iben Baz, Allahu e meshirofte, ka thene: "Shejh Muhamed Eman el Xhamin dhe shejh Rat)? then Hadi el Medkhali, te dy jane prej Ehli Sunetit, dhe i njoh per dituri, per vlera dhe per akide (besim) te sakte."

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good