• Shporta e Blerjeve është bosh!

Çdo shkencë e ka veçorinë e vet për nga burimi , dhe çdo shkencë emeriton të rilindë, e sidomos shkencat islame që janë baza e tërës hkencave. Rrallë gjendet një vepër voluminoze e Gazaliut e cila me aq peshë të urtësisë, butësisë, baraspeshës, harmonisë dhe mençurisë thërret në Islam dhe si e tillë me Islam shërben si mjet që shpirtin njerëzor ta bëjë të lumtur për besimin në Zotin. Meditimi dhjetëvjeçar i Gazaliut rezultoi me veprën, librin madhështor ”Ihjau-Ulumid-Din, Rilindja e shkencave fetare”


Vepra ”Ihjau-Ulumid-Din, Rilindja e shkencave fetare” është e koncepuar sipas sistemit si fizik ashtu edhe udhëtimit shpirtëror nëpër lumejtë e Islamit, dhe si libër udhëzues për arritjen e një miraxhi rilindës të botës muslimane.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good