• Shporta e Blerjeve është bosh!

Gjej rastin të të drejtohem, së pari duke të të përgëzuar për dëshirën tëndë për të nxënë dije të dobishme dhe së dyti për të të orientuar sadopak drejt xhevahirëve të kësaj vepre shkencore, që ka të bëjë me dijen më të rëndësishme në mbarë gjithësinë: dijen e shkencave të Kuranit.

Libri në fjalë është i treti në rradhën e një serie librash me karakter të mirëfilltë shkencor në lëminë e dijeve akademike islame, si pjesë e një projekti afatgjatë, që synon të përpilojë në gjuhën shqipe disa vepra të mirëfillta shkencore në fushat kryesorë të dijeve islame.

Para këtij libri, 'kanë parë dritën e botimit edhe dy vepra të rëndësishme me të njëjtin karakter shkencor: "Fikhu Praktik" dhë "Njohuri themelore të Shkencës së Hadithit", nga i njëjti autor: Shejh Abedin (Rushit) Musallari.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good