• Shporta e Blerjeve është bosh!

Numri i madh i vyrtiteve janë të përfshira me durim. Prandaj, kur në një rast e kanë pyetur të Dërguarin Salallahu alejhi ve selem për imanin (besimin) është përgjigjur: Ai është durimi sepse imani më së tepërmi shprehet përmes durimit. Durimi nuk është nga virtytet sekondare, e as nga ato pasuese, por ai është domosdoshmëri e njeriut përmes së cilës ai ngrihet në aspektin fizik dhe në ate psiqik, me qëllim që të bëhet i lumtur si individualisht, gjithashtu edhe kolektivisht. Nuk mundë të realizohet shpresa në këtë botë, e as të plotësohen dëshirat, e as që puna do të kishte mund të jetë e frytshme, përveç se me durim, andaj kush bën durim do të korrë sukses.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good