• Shporta e Blerjeve është bosh!

Ne po të rrëfejmë saktë çështjen e Banorëve të Shpellës. Ata ishin disa djelmosha, kishin besuar Zotin dhe Ne i forcuam në rrugën e drejtë. – Surja Kehf 13.

Surja Kehf është një sure e jashtëzakonshme prekëse dhe mbresëlënëse, me plot mësime e këshilla. Kjo sure ka tema të ndryshme, si shumica dërrmuese e sureve të Kur’anit, por kryesore janë tri tregime, secili më interesant se tjetri. Në këtë libër do të shqyrtohet tregimi mbi Banorët e Shpellës.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good