• Shporta e Blerjeve është bosh!

Edhe përkundër shumë vështirësive dhe pengesave të cilat janë numëruar gjatë kohës se hulumtimit tone ne temat e çështjeve të diskutueshme për planifikimin familjar, prindërinë bioteknologjike dhe abortin, qarte ka qenë e kuptueshme mundësia e formimit të intensitetit të problemeve të cilat këto çështje të diskutueshme ia parashtrojnë mendjes se muslimanëve.


Secila nga këto çështje të diskutueshme është e lidhur drejtpërdrejt me çështjet e jetës njerëzore, ne këtë apo ne atë mënyrë. Për shembull, planifikimi familjar nënkupton ndërmarrjen e masave të caktuara të kujdesit për ta penguar mundësinë e paraqitjes se shtatzënisë, e cila me fjalë të tjera do të thotë pengim i lindjes së qenieve njerëzore që ne momentet e fekondimit. Prindëria bioteknologjike nga ana tjetër, shërben për manipulime teknologjike që ndërmerren për ti ndihmuar çiftet bashkëshortore për të lindur fëmijë, pra, për të vazhduar racën njerëzore. Aborti është ndërprerje e vërtetë e jetës se njeriut pas fekondimit (mbarsjes), pasi është bërë implantimi i qelizës vezë se fekonduar ne murin e mitrës.

Imperativ është më tutje, që të analizojmë disa nga cilësitë e rëndësishme të etikës islame, që ne përgjithësi ta përcaktojmë dilemën muslimane, kur muslimanët të përballen me njërën nga këto tre çështje të diskutueshme.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good