• Shporta e Blerjeve është bosh!

Prej ditës së parë të vetëdijësimit, njeriu është i prirë për të ditur se kush e krijoi atë, përse është krijuar. Kush e krijoi universin dhe kush e drejton atë. Shumë njerëz fenomene të ndryshme të universit i kanë marrë si bestytni, sepse ata kanë qënë larg besimit të drejtë dhe nuk kanë pasur njohuri me kuranin famëlartë. Allahu xh.xh. në librin e tij na e ka bërë të qartë krijimin dhe arsyet e krijimit.


Në këtë libër autori na e sjell në mënyrë shumë të thjeshtë mrekullinë e universit. Allahu xh.xh. bëri që kurani të jetë mrekulli e përjetshme, prandaj edhe zbulimet shkencore konsiderohen si mrekulli shkencore te kuranit. Në këtë libër do të mësoni se çfar ka shpallur Allahu në lidhje me universin dhe se si e përshkruan atë. Po ashtu do të mësoni se shkenca moderne është dorëzuar përpara fakteve të sjella në kuran para 1500 vjetëve.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good