• Shporta e Blerjeve është bosh!

Astronomia ose "ilmul-hej'eti", sic e quanin arabet e vjeter, eshte shkence e vjeter mijevjecare. Qollimi i saj eshte studimi i planeteve, yjeve dhe galaktikes. Prapeseprape nuk eshte here shkence e vertete ne kuptimin e plate te fjales perderisa ne she-kullin e XVII nuk u zbulua teleskopi. Astronomia gate shekullit XIX dhe XX, shenoi perparim te madh, duke iu falenderuar fizikes dhe kimise bashkekohore. 

Sa i perket shkences mbi universin (kozmologjine), qellimi i saj eshte studimi i krijimit, ndertimit dhe zhvillimit te gjithesise ne pergjithesi. Kjo eshte shkence e re, jeta e se cites nuk kalon disa dekada. Ngase, deri ne fillim te shekullit XX, njeriu gabimisht e ka kuptuar fillimin, zhvillimin dhe fundin e universit, duke u bazuar ne mendimet e magjistareve dhe filozofeve, ne Saila dhe no teori te gabuara shkencore. Nga ana Meter, ne ne Kur'anin Fisnik gjejme qindra ajete te cilat flasin ne lidhje me astronomine dhe kozmologjine. Nese keto ajete ua mbeshtesim studimeve metodologjike, do te fitonim ate qe quhet kozmolog" dhe astronomi kurianorev'Kjo do te thote se disa segmen kryesore te ketyre shkencave Jane terhequr mu nepermjet re ajeteve. 


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good