• Shporta e Blerjeve është bosh!

Për Kuranin famëlartë janë botuar dhe shkruar shumë libra. Aq shumë sa nuk mund te llogariten. Ky libër është i veçantë se autori është shqiptar dhe veçantia e dytë është tema të cilën ai e ka trajtuar. Mrekullia e Kuranit në kënvështrimin shkencorë.


Ky libër të ndihmon në perceptimin dhe kuptimin e saktë të ligjeve të Zotit në tokë. Duke lexuar këtë libër e kemi më të qartë dhe e kuptojmë më mirë se përse duhet tu mbahemi porosive të Allahut dhe të pejgamberit a.s. Në këtë libër një vend të posatçëm ka pozita e femrës dhe dispozitat që kanë të bëjnë me specifikën e saj, si menstruacione, lehonia, aborti, etj.

Në këtë libër shpjegohet në mënyrë të detajuar, ligji që Allahu ka caktuar për çdo gjendje si dhe spjegohet edhe kënvështrimi shkencor rreth tij.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good