• Shporta e Blerjeve është bosh!

Falenderimi dhe lavderirni i plote i takojne Allahut, subhanehu ue teala, i Cili cdo gjeje i dha pamje dhe pasta] e udhezoi. Lavderimi dhe paqa qofshin mbi te Derguarin e Tij te zgjedhur, mbi familjen dhe shoket e tij, zoterinjte e dalluar zemerbardhe, si dhe mbi ata qe ecin gjurmeve te tyre... Pasi qe pashe nje numer te madh te librave me nga katerdhjete hadithe, te cilat i kane shkruar zoterinjte dije-tare kolose, prijesit e nderuar zemerbardhe, ne lemi te ndryshme, me anoj shpirti kah pasimi i tyre dhe ecja pas gjurmeve te tyre, me shprese qe Allahu, subhanehu ue teala, te me ringjalle ne shoqerine e tyre, "ata jane grupi prej te cileve nuk deshprohet shoqeruesi me ta."

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good