• Shporta e Blerjeve është bosh!

Falenderimi i takon Allahut, Ate e falenderojme dhe prej Tij falje dhe ndihme kerkojme. Kerkojme mbrojtje nga Allahu prej tij keqijave te vetvetes dhe te veprave tona.

Ke e udhezon All-Ilahu s'ka kush e lajthit dhe ke e largon nga rruga e vertete Ai, s'ka kush e udhezon.

Deshmoj se s'ka hyjni tjeter pervec All-llahut, i Cili eshte Nje dhe deshmoj se Muhammedi eshte rob dhe i Derguar i Tij. Paqja dhe meshira  qofshin mbi te, mbi familjen dhe shoket e tij dhe mbi to gjithe ata te cilet i pasojne ata me te mira, deri ne Diten e Gjykimit. 


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good