• Shporta e Blerjeve është bosh!

Falenderimi i takon Allahut to Larte, kurse salavatet dhe selamet qofshin mbi te derguarin e Tij Muhamedin, salAllahu alejhi ve selem, mbi familjen dhe shoket e tij dhe mbi ata qe e ndjekin rrugen e tij sinqerisht deri ne Diten e Gjykimit. 

"0 JU QE BESUAT, KINI FRIKE ALLAHUN ME NJE SINQERITET TE VERTETE DHE MOS VDISNI NDRYSHE VETEM SE SI MYSLIMANE"I. 

"0 JU NJEREZ! KINI FRIKE ZOTIN TUAJ QE JU KA KRIJUAR PREJ NJE VETEJE (njeriu) DHE NGA AJO KRIJOI PALEN (shoqen) E SAJ, E PREJ ATYRE DYVE U SHTUAN BURRA SHUME E GRA. DHE KINI FRIKE ALLAHUN QE ME EMRIN E TIJ PERBETOHENI, RUAJENI FAREFISIN, SE ALLAHU ESHTE MBIKEQYRES MBI JU"2. 

"0 JU BESIMTARE FRIKESOJUNI ALLAHUT DHE THONI FJALE TE DREJTA. AI (ALLAHU) JU MUNDESON TE BENI VEPRA TE MIRA, JU  SHLYEN JUVE MEKATET TUAJA, E KUSH RESPEKTON ALAHUN DHE TE DERGUARIN E TIJ,AI KA ARRITUR NJE SUKSES TE MADH.


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good