• Shporta e Blerjeve është bosh!

"...Te hartuarit e ketij studimi paraqet, pikesepari nje veper shkencore pioniere tek ne, ne te cilen autori, si njohes i mire i matematikes dhe astronomise, kete rrafsh te njohurive shkencore e fetare e shtron me plot sukses, duke iu drejtuar opinionit te gjere te Shqiperise dhe arealit shqipfoles ne Ballkan, sidomos te Kosoves, Maqedonise, Malit te Zi dhe camerise. 

Prof. Dr. sc. Musa Gashi Prof. Dr. sc. Ejup Hamiti 

lnstituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qyteterimit Islam (AIITC) pas botimit te dy librave te suksesshem ne fushen e astronomise dhe te kronologjise historike to studiuesi Dr. Ibrahim Gashi, mori persiper botimin e librit te rradhes te kalif autori me Null: "Bazime astronomike per ritet dhe festat fetare islame", ne te cilin lexuesi do te gjeje nje informacion shume te rendesishem qe lidhet me besimin islam, te trajtuar nga ana astronomike. 

Dr. Ramiz Zekaj 


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good