• Shporta e Blerjeve është bosh!

Kurani i madhërishëm dhe kuptimet e tij në gjuhën shqipe

Kurani i madhërishëm dhe kuptimet e tij në gjuhën shqipe

  • 1,300Lekë

    Shtëpia Botuese: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam 2012
  • Autori: Prof. Hasan I. Nahi
  • ISBN: -
  • Numri i Fletëve: 612

Zoti Fuqiplotë ka zbritur Fjalën e Tij të fundit, Kuranin e madhërishëm në muajin e madhërishëm të Ramazanit, për t’i rrëfyer njerëzimit udhën e drejtë dhe orientimin më të mirë për një jetë të lumtur në të dyja botët.


PËRMBAJTJA

Fjala e boutesit

Përkthimi i Kuranit

Kronologjia e tekstit të shkruar

Historia e Kuranit

Kronologjia e jetës së Profetit (a.s.)

Jeta e Profetit Muhamed (a.s.)

Kurani i madhërishëm

Përmbajtja e temave sipas sureve

Suret dhe vargjet kur lexuesi i Kuranit duhet të bëjë sexhde

Shpjegimi i disa termave

Treguesi alfabetik

Tabela e sureve

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good