• Shporta e Blerjeve është bosh!

Falenderimi i takon Allahut, Ate e falenderojme dhe prej Tij ndihme kerkojme. Kerkojme strehim tek Allahu prej te keqes se vetvetes dhe veprave tona te shemtuara. Ke udhezon Allahu s'ka kush e lajthit dhe ke e humb Ai, s'ka kush e udhezon. Deshmoj se s'ka hyjni tjeter pos Allahut e qe eshte i pa shoq dhe deshmoj se Muhamedi eshte rob i Tij dhe i Derguar i Tij. E me pas: Allahu i Madheruar urdheroi muslimanin te adhuroje me ate qe kishte porositur ne Librin e Tij hyjnor dhe ate qe kishte sj.ellur ne traditen e sakte pejgamberike si dhe dispozitat qe burojne nga keto dy burime. 


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good