• Shporta e Blerjeve është bosh!

Ky liber eshte pjese nga libri "Ed-Devle el-emevije avamil eI-izdihar ve tedaijat el-inhijar" (Shteti emevit, faktoret e lulezimit dhe shkaqet e rrenimit), i cili ka per tematike kohen e permiresuesit te madh reformator, Omer ibn Abdulazizin. 

Te shkruash per Omerin ibn Abdulazizit ne kohen me te dhembshme per historine e umetit, per perpjekjet e tij te medha, per te rikthyer jeten nen gjykimin e Sheriatit dhe nen udheheqjen e kalifatit te drejte, te udhehequr nga Kurani dhe Suneti, nuk eshte thjesht nje tregim per nje udheheqes hero, por, shpreh qarte fuqine e Islamit ne vetvete, per t'u rikthyer dhe vazhduar udheheqjen e jetes politike, legjislative dhe qytetare. Ne fund te fundit, kjo rrjedh krejt natyrshem kur kihen parasysh bazat dhe parimet te cilat jane te misheruara ne Islam. 

Ne kete liber kam sqaruar se si sillej Omeri me njerezit e tjere, sa shume ishte i preokupuar ne permiresimin e shoqerise, duke ua perkujtuar njerer:te ahiretin.

Ai dha mund te vecante ne permiresimin e botekuptimeve te gabuara dhe ne nderprerjen e fanatizmit klanor. Ai i cmonte njerezit me vlera. I ndihmonte borxhlinjte ti  shlyejne borxhet e tyre. I lironte muslimanet e roberuar dhe nevojtareve u jepte, duke i bere keshtu te pavarur ekonomikisht. Madje edhe mehrin ua paguante, atyre qe kishin nevoje, prej arkes se shtetit. Pra, kishte nje rol qenesore ne perafrimin e shtresave shoqerore. 


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good