• Shporta e Blerjeve është bosh!

Lexues i dashur!

Libri që ke në dorë është një nga librat e rrallë që e trajtojnë biografinë e Profetit ﷺ pa e fshehur pasionin dhe mahnitjen me të. Nëse je i interesuar për të lexuar thjesht biografinë e Muhamedit ﷺ, të përshkruar përmes ngjarjeve në mënyrë kronologjike, ky nuk është një libër i tillë. Por, nëse je i interesuar për të lexuar biografinë e Profetit më të madh ﷺ të shpjeguar në mënyrë të mahnitshme, duke e lidhur gjithë këtë me një shpjegim tematik të ngjarjeve, atëherë ky është pikërisht libri për të cilin ti ke nevojë.
Autori i këtij libri Njeriu fisnik, është autor edhe i librit Ai është Allahu. Autori, Ali ibn Xhabir Fejfi, përmes një stili shumë të veçantë arrin të krijojë në imagjinatë të lexuesit një atmosferë që mund ta shijojë secili që i lexon me vëmendje librat e tij. Në veçanti për lexues të këtyre dy librave. Ashtu sikurse libri Ai është Allahu, i cili e njofton lexuesin me Krijuesin dhe mbjell një dashuri të pafundme për Të, edhe libri Njeriu fisnik e njofton lexuesin me krijesën më të dashur të Allahut duke bërë që të dashurohet marrëzisht me të.
Lexim të këndshëm!

Ahad Durguti

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good